Ochrana osobních údajů

Poptávka našich služeb

Provozovatelem webových stránek shopici.cz je Daniela Musilová se sídlem Zelená Hora 37, 26728, Svinaře, IČ: 71716521 podnikající dle obchodního zákoníku zapsaná v obchodním rejstříku, která zpracovává v případě vaší poptávky ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. emailovou adresu
  3. telefon
  4. adresu bydliště či dodací adresu
  5. IČO a DIČ

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat pro zpracování poptávky, jednání o této poptávce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou Danielou Musilovou zpracovávány po dobu vyhotovování poptávky, nejdéle 5 let od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Danielou Musilovou.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz osobních údajů však povede k ukončení poptávky

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obraťte, nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies

Webová stránka shopici.cz používá cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění